A B C D E F G H J K L M N P R S T V W Z Å Ö Alla forskare
Skriv ut listaNamnTitle
Ahlinder Elisabeth Docent, Jur.dr
Andersson Simon Universitetslektor, Jur.dr
Appelberg Mattias Adjunkt, Jur.kand
Andersson Jan Professor, Jur.dr
Ahlin Per Universitetslektor, Jur.dr
Ahlberg Kerstin Jur.kand
Bruun Niklas Professor, Jur.dr
Bernitz Ulf Professor, Jur.dr
Bakardjieva Engelbrekt Antonina Professor, Jur.dr
Bernitz Hedvig Universitetslektor, Jur.dr
Blekemo Annika Adjunkt, Jur.kand
Baltag Crina Universitetslektor
Bellander Henrik Universitetslektor
Bohman Brita Universitetslektor
Christiernsson Anna Docent, Jur.dr
Carlson Laura Professor, Jur.dr
Carlsson Mia Universitetslektor, Jur.dr
Chen Kelly Jur.dr
Colonna Liane Jur.dr
Dufwa Bill Professor, Jur.dr
Diesen Christian Professor, Jur.dr
Edelstam Henrik Professor, Jur.dr
Ebbesson Jonas Professor, Jur.dr
Eklund Ronnie Professor, Jur.dr
Elgebrant Emil Universitetslektor, Jur.dr
Falkman Henric Universitetslektor, Jur.dr
Fisher David Professor, Jur.dr
Fast Lappalainen Katarina Universitetslektor
Greenstein Stanley Universitetslektor, Jur.dr
Gorton Lars Professor, Jur.dr
Granmar Claes Universitetslektor, Jur.dr
Gunnerstad Annelie Adjunkt, Jur.kand
Gulliksson Magnus Adjunkt
Hellstadius Åsa Universitetslektor, Jur.dr
Hellner Michael Professor, Jur.dr
Heuman Lars Professor, Jur.dr
Hagelberg Ronney Universitetslektor, Jur.kand
Hager Richard Universitetslektor
Hellner Agnes Universitetslektor
Hellstadius Mikael Adjunkt
Herzfeld Olsson Petra Professor
Johansson Svante Professor
Klamberg Mark Professor, Jur.dr
Kleineman Jan Professor, Jur.dr
Kaldal Anna Professor, Jur.dr
Källström Kent Professor, Jur.dr
Kagrell Marie Adjunkt
Kerstinsdotter Reb Adjunkt
Kozlowska Rautiainen Daria Universitetslektor
Lernestedt Claes Professor, Jur.dr
Levin Marianne Professor, Jur.dr
Lainpelto Katrin Docent
Lamm Maria Adjunkt
Lebeck Carl Adjunkt
Leviner Pernilla Professor
Lind Göran Adjungerad professor
Lindgren Zucchini Giacomo Universitetslektor
Lindström Charlotta Jur.kand
Lundberg Konrad Universitetslektor
Lundqvist Björn Universitetslektor
Lundstedt Lydia Jur.dr
Munukka Jori Professor, Jur.dr
Mahmoudi Said Professor, Jur.dr
Millqvist Göran Professor, Jur.dr
Magnusson Sjöberg Cecilia Professor, Jur.dr
Melz Peter Professor, Jur.dr
Martinsson Dennis Universitetslektor, Jur.dr
Monsenego Jérôme Professor
Norée Annika Docent, Jur.dr
Nordell Per Jonas Professor, Jur.dr
Nordklint Caroline Universitetslektor
Persson-Österman Roger Professor, Jur.dr
Paju Jaan Universitetslektor, Jur.dr
Papadopoulou Skarp Frantzeska Universitetslektor, Jur.dr
Peterson Claes Professor, Jur.dr
Pehrson Lars Professor, Jur.dr
Petman Jarna Universitetslektor
Pettersson Viktoria Jur.kand
Radetzki Marcus Professor, Jur.dr
Rosén Jan Professor, Jur.dr
Rother Schirren Theddo Universitetslektor, Jur.kand
Ramberg Christina Professor, Jur.dr
Reichel Jane Professor
Ribbing Michaela Universitetslektor
Rosati Eleonora Professor
Sinander Erik Universitetslektor, Jur.dr
Spaak Torben Professor, Jur.dr
Sandstedt Johan Universitetslektor, Jur.dr
Sundstrand Andrea Docent, Jur.dr
Schelin Johan Professor, Jur.kand
Sluijs Jessika van der Professor, Jur.dr
Sjöberg Gustaf Professor, Jur.dr
Sandström Marie Professor, Jur.dr
Sandgren Claes Professor, Jur.dr
Schüldt Johan Universitetslektor, Jur.kand
Shaughnessy Patricia Docent, Jur.dr
Seyad Sideek Mohamed Docent, Jur.dr
Seipel Peter Professor, Jur.dr
Simon Almendal Teresa Professor, Jur.dr
Schultz Mårten Professor, Jur.dr
Sandström Lena Adjunkt
Sedlar Patrik Universitetslektor
Seifert Palmlund Monica Adjunkt
Storr Christine Adjunkt
Suominen Annika Universitetslektor
Tiberg Hugo Professor, Jur.dr
Valguarnera Filippo Universitetslektor
Wrange Pål Professor, Jur.dr
Wahlgren Peter Professor, Jur.dr
Warnling Conradson Wiweka Professor, Jur.dr
Wahl Nils Professor, Jur.dr
Waldenström Anna Adjunkt
Zamboni Mauro Professor, Jur.dr
Zillén Kavot Universitetslektor
Åhman Karin Professor
Örnberg Åsa Universitetslektor, Jur.dr
Östberg Jessica Universitetslektor, Jur.dr