Använd nedanstående sökkriterier för att göra sökningen mera specifik och minska antalet sökträffar.
Termin Uppsatstyp
Handledare Uppsatsspråk
Skriv in en eller flera sökord som uppsatsen skall innehålla.
Sökord    


» Sök i uppsatser skrivna 1996-1999


OBS! Uppsatser skrivna VT-05 och bakåt går endast att läsa från institutionens datorer pga att studenterna inte har godkänt att uppsatserna publiceras digitalt.

Sedan HT09 publiceras endast uppsatser med betyg A eller B och vars författare godkänner digital publicering.
Copyright © Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm