Hur hittar jag rätt uppsats?

  • Tillgång till uppsatserna går endast att fås via datorer på institutionen
     
  • Välj önskad period samt årtal.
     
  • Leta därefter upp önskad uppsatssammanfattning, lämpligen genom att använda Find/Sök funktionen (Ctrl-F).
     
  • Slutligen hittar du uppsatsen genom att leta upp katalogen/beteckningen som tillhör respektive uppsats. Finns ej katalogen beror det på att uppsatsen inte är publicerad på Internet.